11:25 am - Monday May 1, 2017

Tag Archives: cách nuôi chuột lang

chuot lang

Kinh nghiệm nuôi chuột lang

[dropcap]B[/dropcap]ên cạnh Hamster thì Guinea Pig cũng là 1 loại chuột cảnh rất đáng yêu ! Chúng được biết đến với tên gọi Chuột Lang ! A-Chuồng nuôi 1. Vị trí đặt Trước khi chuẩn bị chuồng,...